Podróże szlachty w XVI i XVII w. na podstawie prac historyków kultury dwudziestolecia międzywojennego.

Streszczenie Summary Historia kultury w dwudziestoleciu międzywojennym była młodą subdyscypliną naukową. Na polu uniwersyteckim uprawiali ją tacy czołowi historycy jak Jan Ptaśnik, Stanisław Kot, Henryk Barycz, Kazimierz Hartleb, Stanisław Łempicki. W swoich badaniach naukowych podejmowali różne kwestie wchodzące w zakres historii kultury m.in. podróże. W XVI i XVII w. bogaci magnaci wysyłali swoich synów w … Dowiedz się więcej