Wydarzyło się dziś – 14 maja

14 maja 1920 roku zginął Józef Klicze, obserwator Wojska Polskiego II RP. Urodził się w Wielkopolsce. Brał udział w I wojnie światowej, walcząc w armii niemieckiej na froncie francuskim. Po zakończeniu wielkiej wojny powrócił do Wielkopolski, gdzie walczył w powstaniu wielkopolskim. Po powstaniu został mianowany instruktorem w Szkole Obserwatorów w Ławicy. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której zginął zestrzelony w czasie walki powietrznej. Pośmiertnie za wybitne zasługi dla lotnictwa został odznaczony orderem Virtuti Militari oraz Polową Odznaką Obserwatora.

14 maja 1926 roku sterowiec „Norge” zakończył swój lot nad biegunem północnym. Trasa wiodła z fiordu Kongsfjorden na Spitsbergenie (skąd wystartował 11 maja) do Teller na Alasce. Wśród załogi znajdował się pierwszy zdobywca bieguna południowego Roald Amundsen.