Rakietowcy z 3. BR OP na poligonie

Punktualnie o godz. 08:00 w dniu 6 maja dowódca gen. bryg. Stefan Mordacz odebrał meldunek od szefa szkolenia ppłk. Marka Błaszczaka o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu z okazji rozpoczęcia zgrupowania poligonowego na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach.

Trzytygodniowe szkolenie rozpoczęli żołnierze-specjaliści z dowództwa 3. BR OP i obsługi z 32. i 37. dr OP oraz 38. dzab. OP. Uroczysty apel zaszczycili przedstawiciele komendy poligonu, nadleśnictwa Borne Sulinowo i Wałcz a także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, którzy udzielili uczestnikom szkolenia specjalistycznych instruktaży w zakresie niezbędnym do bezpiecznego pobytu na poligonie lotniczym, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Pierwszym etapem intensywnego szkolenia poligonowego jest ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. „KANIA 13” nt. „Prowadzenie działań bojowych dywizjonów podczas słony ważnego obiektu w przydzielonej strefie odpowiedzialności w ramach narodowego i sojuszniczego systemu Obrony Powietrznej”, które ma na celu zgranie ćwiczących sztabów z działaniami wojsk w warunkach zbliżonych do realiów współczesnego pola walki.

Imponujące zaangażowanie żołnierzy w proces szkolenia świadczy o rozumieniu faktu. że tylko w warunkach poligonowych jest możliwa realizacja szkolenia bojowego na satysfakcjonującym poziomie.

Tekst/Źródło: Marek Błaszczak, http://www.3brop.sp.mil.pl/

Zdjęcia: Marek Błaszczak