Odkażanie pilota F-16

Zajęcia pokazowe dla kierowniczej kadry Wojsk Chemicznych Sił Zbrojnych RP odbyły się 16 kwietnia w krzesińskiej 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego.

Organizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Likwidacja skażeń personelu latającego. Procedury ACCA zarządzał pułkownik Andrzej Paczkowski, szef Oddziału OPBMR Dowództwa Sił Powietrznych. W zajęciach udział wzięli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego, Centrum Szkolenia OPBMR AON, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej.

Pokaz odkażania pilota i samolotu wykonali żołnierze 6. batalionu chemicznego ze Śremu, pod kierunkiem zastępcy dowódcy tej jednostki majora Marka Nowickiego. Wcześniej uczestnicy szkolenia wysłuchali w klubie 31. BLT wykładu połączonego z prezentacją multimedialną. Następnie szef sekcji wsparcia bojowego 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego major Robert Przyjemski przedstawił elementy wyposażenia OPBMR pilota F-16. Zajęcia zakończyła krótka prezentacja „Jastrzębia” dla tych, którzy go jeszcze nie widzieli z bliska.

 

 

Tekst/Źródło: por. Piotr Radzimski, http://sp.mil.pl/

 

zdjęcia: Ryszard Najder