Odkażanie pilota F-16

Zajęcia pokazowe dla kierowniczej kadry Wojsk Chemicznych Sił Zbrojnych RP odbyły się 16 kwietnia w krzesińskiej 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Organizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Likwidacja skażeń personelu latającego. Procedury ACCA zarządzał pułkownik Andrzej Paczkowski, szef Oddziału OPBMR Dowództwa Sił Powietrznych. W zajęciach udział wzięli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego, Centrum Szkolenia OPBMR AON, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa … Dowiedz się więcej

6. batalion chemiczny Sił Powietrznych świętuje

Dnia 4 kwietnia br. miał miejsce apel z okazji Święta 6. batalionu chemicznego Sił Powietrznych w Śremie. Święto 6. batalionu chemicznego SP , zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 162/MON z dnia 24 maja 2012 obchodzone jest w Siłach Zbrojnych RP corocznie w dniu 31 marca. W tym roku obchodzone było po raz pierwszy. Obchody rozpoczęła … Dowiedz się więcej