Szkolenie organizacji lotów HEAD

16 stycznia 2013 roku w Dowództwie Sił Powietrznych odbyło się szkolenie metodyczne dotyczące nowo wprowadzonej Instrukcji organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele kierowniczego personelu Sił Powietrznych od szczebla bazy w górę, Centrum Operacji Powietrznych, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele jednostek lotnictwa Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, a także instytucji organizujących loty VIP – Biura Ochrony Rządu i kancelarii najważniejszych osób w państwie. Nowa instrukcja wejdzie w życie od 1 lutego 2013 roku.

Wykład otwierający spotkanie wygłosił Dowódca Sił Powietrznych RP gen. broni Lech Majewski. Następnie głos zabrali także zastępca dowódcy Sił Powietrznych-szef Szkolenia generał dywizji pilot Sławomir Kałuziński, przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Powietrznych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Szefostwa Wojsk Lotniczych. W trakcie prelekcji omówiono zasady organizacji lotów HEAD w rejonach działań polskich kontyngentów wojskowych, obowiązki stanowisk dowodzenia, służb i innych osób zaangażowanych w organizację przelotów dla VIP-ów. Przedstawiono także wymagania stawiane samolotom i śmigłowcom mającym uczestniczyć w lotach o statusie HEAD.

Szkolenie metodyczne zostało zakończone egzaminem ze znajomości Instrukcji organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

Po spotkaniu odbyła się odprawa rozliczeniowo-zadaniowa szefów szkolenia wszystkich skrzydeł lotniczych i 1. Bazy Lotnictwa Transportowego. Podczas zebrania dokonano oceny szkolenia w 2012 roku oraz omówiono plany na rok 2013.

Źródło: http://sp.mil.pl, ppłk Artur Goławski

Zdjęcia: http://sp.mil.pl, Anna Rudnicka