Nowe porozumienie poznańskich strażaków i 31. BLT

14 stycznia 2013 roku doszło do zawarcia znowelizowanego porozumienie pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu a 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Podpisali się pod nim Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Wojciech Mendelak oraz Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek.

Nowe porozumienie uszczegóławia i rozszerza dotychczasową współpracę, zakładając m.in.:

– wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe w oparciu o sprzęt i pojazdy ratownicze obu stron,
– organizację wspólnych ćwiczeń (aplikacyjnych i praktycznych),
– podniesienie poziomu edukacji ratowniczej poprzez rozpropagowanie prasy specjalistycznej,
– prowadzenie działań ratowniczych zarówno na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, jak i na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego,
– wsparcie i pomoc ekspercką z ramienia Wojskowej Straży Pożarnej podczas nietypowych akcji ratowniczych związanych ze statkami powietrznymi,
– organizację wspólnych konferencji, seminariów, i warsztatów w temacie współdziałania ratowniczego.

Źródło: http://www.2slt.sp.mil.pl, st. kpt. Sławomir Brandt

Zdjęcia: http://www.2slt.sp.mil.pl