Nowi instruktorzy SERE

W grudniu 2012 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zakończono kurs instruktorów SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape). W szkoleniu tym uczestniczyło 7 żołnierzy z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Wszyscy oni ukończyli kurs z bardzo dobrymi wynikami. Samo szkolenie prowadzone było w dwóch turach – w październiku i grudniu.

Aby zdobyć uprawnienia instruktorskie kandydaci zostali poddani nieprzeciętnym obciążeniom. Pokonywanie terenów bagiennych, przeszkód wodnych, działanie w dzień i w nocy, w niskich temperaturach i każdych warunkach atmosferycznych to tylko niektóre elementy szkolenia. Instruktorzy SERE musieli się także wykazać umiejętnościami przetrwania w terenie, a także prowadzenia instruktarzu.

W sumie w Siłach Zbrojnych jest 35 instruktorów SERE, z czego 7 w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.

Źródło: http://www.cs.sp.mil.pl, mjr Wiesław Wiśniewski

Zdjęcia: st. sierż. Zdzisław Choruży