34. dywizjon rakietowy OP rozpoczął rok

Nowy Rok 2013, a zarazem kolejny rok szkolenia został powitany w koszarach 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej uroczystą zbiórką. Po zameldowaniu Dowódcy gotowości pododdziałów do uroczystości odbyło się wciągnięcie na maszt flagi państwowej przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego.

W najważniejszej części zbiórki odczytany został rozkaz Dowódcy Dywizjonu – ppłk. Jerzego Flisa do szkolenia na rok 2013. Ppłk Flis złożył także żołnierzom życzenia noworoczne, przedstawił założenia szkoleniowe, a także powitał nowych żołnierzy w jednostce.

Na zakończenie uroczystości odegrano pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz przeprowadzono defiladę pododdziałów.

Źródło: http://www.34drop.wp.mil.pl

Zdjęcia: http://www.34drop.wp.mil.pl