Zmiany w dowództwie BLMW

Wraz z końcem roku nastąpiły zmiany w strukturze Brygady Lotniczej Marynarki Wojennej. Są one związane z reformą Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (WOG). Rozformowany został Pion Logistyki Dowództwa BLMW, a powstały dwa nowe piony – Inżynieryjno-Lotniczy którego szefem został kmdr. por. Andrzeja Kwiatkowskiego oraz Bezpieczeństwa Lotów pod kierownictwem kmdr. por. pil. Sławomira Skrajnego.

Nastąpiło także przekazanie kompetencji WOG-ów. 43. Baza Lotnictwa Morskiego przekazała je do Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW (CWTiD MW) w Wejherowie, a 44. Baza Lotnictwa Morskiego do CWTiD MW oraz 17 WOG w Koszalinie.

Źródło: http://www.bl.mw.mil.pl

Zdjęcia: http://www.bl.mw.mil.pl