Modernizacja SD Centrum Operacji Powietrznych

Jeszcze w listopadzie dobiegł końca proces przenoszenia systemów teleinformatycznych do nowej lokalizacji Centrum Operacji Powietrznej. Poniżej zamieszczamy informację prasową na ten temat Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Przez ostatnie kilka miesięcy kadra i pracownicy 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (4.RWT SP) przy wsparciu Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (CWT SP) mieli pełne ręce roboty przygotowując przeniesienie systemów teleinformatycznych do nowej lokalizacji Centrum Operacji Powietrznych (COP).

Dnia 19.11.2012 Dowódca COP zameldował Dowódcy Sił Powietrznych osiągnięcie gotowości do podjęcia działań w lokalizacji docelowej. Operacja ta była ukoronowaniem kilkuletniej, zakrojonej na bardzo szeroką skalę modernizacji obiektów. Projekt ten był finansowany miedzy innymi z funduszu programu poprawy bezpieczeństwa NATO (NATO Security Improvement Programme – NISP).

Sama operacja przeniesienia realizowana była na podstawie harmonogramu obejmującego prawie 5 miesięcy prac przygotowawczych oraz miesiąc na sekwencyjne przenoszenie poszczególnych komponentów SD COP.

Równolegle, personel 4 RWT oraz CWT SP, realizował przeniesienie sieci teleinformatycznych i serwerów poszczególnych elementów systemu dowodzenia. W stosunku do niektórych konieczna była ścisła współpraca z producentem, aby nie utracić gwarancji lub uzyskać dodatkowe wyposażenie. Wyłączenia poszczególnych elementów systemu każdorazowo koordynowano, zachowując ciągłą gotowość bojową systemu obrony powietrznej RP i obszaru odpowiedzialności NATO.

Wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie dziękujemy za profesjonalizm oraz zrozumienie złożoności procesów realizowanych w tym przedsięwzięciu.

Źródło: http://www.cwt.sp.mil.pl

Zdjęcia: http://www.tradycje.wp.mil.pl