Goście w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

W ostatnich dniach drzwi Centrum Szkolenia Sił Powietrznych zostały otwarte dla grup cywilów. W czwartek w Klubie Centrum odbył się zorganizowany przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego konkurs historyczny pod hasłem „Wiem wszystko o Polskich Powstaniach Narodowych, tradycjach Oręża Polskiego oraz Symbolach Narodowych”. Jego uczestnikami była młodzież ucząca się w koszalińskich gimnazjach.

Tego dnia gośćmi Centrum byli także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, działającego przy Fundacji na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”.

Z kolei w piątek z wizytą w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych zjawili się uczniowie z klas o profilu wojskowym z Zespołu Szkół  im. Oskara Langego w Białym Borze. Młodzież miała dzięki temu okazję zapoznania się z metodami i charakterem szkolenia, a także bazą dydaktyczną Centrum.

Bezsprzecznie wszelkiego rodzaju „dni otwarte”, pikniki czy konkursy są niezwykle pożyteczne z punktu widzenia promocji i zaufania dla Wojska Polskiego wśród Polaków. Należy mieć też nadzieję, że wojskowi dalej będą aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym.

 

 

Źródło: http://www.cs.sp.mil.pl

Zdjęcia: chor. Tomasz Zatorski i sierż. Daniel Ciechomski