Koniec misji polskich C-295 w Afganistanie

Łącznie polscy żołnierze z 8. BLTr w Krakowie-Balicach odbyli 17 zmian w Afganistanie.

Misja żołnierzy z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego sił ISAF trwała 2,5 roku. Zmiana numer 17 (z C-295 numer 015) wróciła do macierzystej bazy 26 października 2012. 17 zmian, każda złożona z 14 oficerów i podoficerów, pozwoliło na obecność w Afganistanie prawie wszystkich żołnierzy służących przy obsłudze samolotów C-295 (w sumie 90 żołnierzy, w tym 8 dowódców zespołów/dowódców załogi, 10 inspektorów BL, czterech dowódców załogi, 10 drugich pilotów, 14 oficerów operacyjnych, 17 starszych techników obsługi pokładowej, 10 techników obsługi pokładowej i 17 techników klucza).

Podczas tych 17 zmian, lotnicy wylatali ponad 2729 godzin w powietrzu, zaopatrując polskich żołnierzy i sojuszników w żołnierzy, sprzęt i wyposażenie zdobywając cenne doświadczenie w warunkach bojowych.

Źródło: www.sp.mil.pl/Ppłk Artur Goławski/Kpt. Maciej Nojek