8. Baza Lotnictwa Transportowego – 8. BLTr

8. BLTr podlega organizacyjnie pod 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego.

8. Baza Lotnictwa Transportowego przeznaczona jest do zabezpieczenia i realizacji zadań transportu lotniczego na korzyść jednostek wojskowych RSZ RP oraz dla PKW, zabezpieczenia logistycznego 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, 3. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz sojuszniczych sił wzmocnienia w ramach wsparcia państwa gospodarza (HNS) w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Zgodnie z planem przydziałów gospodarczych 8. BLoTr zabezpiecza szereg jednostek i instytucji wojskowych.

Do głównych zadań 8. Bazy Lotnictwa Transportowego należy:

  • Szkolenie lotnicze;
  • Zabezpieczenie logistyczne lotów i bieżącej działalności pododdziałów bazy i jednostek wojskowych przydzielonych na zaopatrzenie gospodarcze;
  • Zabezpieczenie bieżących potrzeb remontowych i obsług technicznego sprzętu bojowego;
  • Współudział w realizacji zadań z zakresu ratownictwa lotniczego;
  • Realizacja zadań ochrony i obrony kompleksu lotniskowo-koszarowego Kraków-Balice;
  • Przyjęcie i zabezpieczenie logistyczne sił i środków państw sojuszniczych;
  • Zabezpieczenie wizyt delegacji zagranicznych.

Na wyposażeniu bazy znajdują się:

  • Casa C-295,
  • M-28 Skytruck,
  • An-2;

Rys historyczny:

Balice powstały w latach 30 ubiegłego wieku i to wtedy zaczyna się historia lotnictwa regionu. Podczas wojny obronnej było lotniskiem polowym eskadr myśliwskich 2. Pułku Lotniczego. Po zakończeniu II wojny światowej z Balicami związane były Sekcja Lotnicza Wydziałów Politechnicznych AGH oraz Aeroklub Krakowski. W 1949 roku doszło do zakończenia działalności sekcji i jedynym użytkownikiem lotniska stał się aeroklub. W następnych latach doszło do roszad i aeroklub przeniósł się na lotnisko w Pobiedniku Wielkim, a z lotniska Rakowice-Czyżyny na Balice przeszły jednostki wojskowe. W międzyczasie uległo ono rozbudowie. Rok 1963 to sformowanie 55. Pułk Lotnictwa Transportowego, który w 1968 roku przemianowany zostaje na 13. Pułk Lotnictwa Transportowego., a w 2000 roku na 13. Eskadrę Lotnictwa Transportowego i 8. Bazę Lotniczą. Jednostka rozpoczęła formowanie 03.10.2000 r. Zgodnie z decyzją z dnia 22.09.2006r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie rozformowania dowództwa 2 i 3 Korpusu Obrony Powietrznej oraz zmiany podporządkowania niektórych jednostek organizacyjnych sił powietrznych 17 maja 2007 r. nastąpiło przekazanie 8. Bazy Lotniczej i 13. Eskadry Lotnictwa Transportowego w bezpośrednie podporządkowanie pod dowództwo 3. Brygady Lotnictwa Transportowego, która przemianowana została na 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego. Ważnym etapem w historii bazy była modernizacja hangarów dla maszyn C-295 Casa. Kolejnym ważnym etapem było wręczenie 15 września 2007 roku sztandaru dla 8 . Bazy Lotniczej. 10 sierpnia 2009 roku nadano bazie imię oraz ustanowiono święto jednostki, które wypada teraz 15 września. Patronem został płk. pil. Stanisław Jakub SKARŻYŃSKI. W lipcu 2010 roku 8. Baza Lotnicza i 13 Eskadra Lotnictwa Transportowego zostają rozformowane a na ich miejsce powstaje 8. Baza Lotnictwa Transportowego. Na dowódcę bazy został wyznaczony płk dypl. pil. Jacek Łazarczyk.

Na podstawie: http://www.8bltr.sp.mil.pl

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii