28.08.2012 – Święto Lotnictwa Polskiego

Obchody uświetnił przelot samolotów wojskowych nad Warszawą.

Główne uroczystości odbyły się pod Pomnikiem ku Czci Lotników Polskich Poległych w II Wojnie Światowej na Polu Mokotowskim, a także w siedzibie Dowództwa Sił Powietrznych. Uroczystości zakończyły również VI Światowy Zjazd Lotników Polskich. Także polscy lotnicy na misjach zagranicznych obchodzili Święto Lotnictwa Polskiego.

Centralne obchody uświetnił przelot nad Warszawą czterech grotów samolotów: F-16, Su-22, MiG-29 i TS-11.

W uroczystościach wzięli udział między innymi: wiceminister Czesław Mroczek, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Obrony Narodowej Jadwiga Zakrzewska, dowódcy Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka, Dowództwa Operacyjnego generał broni Edward Gruszka i Wojsk Specjalnych generał brygady Piotr Patalong, minister obrony Tomasz Siemoniak, generał Cieniuch, biskup polowy WP Józef Guzdek, prawosławny ordynariusz wojskowy biskup Jerzy Pańkowski, naczelny kapelan ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego biskup pułkownik Mirosław Wola, kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Ciechanowski.

W ramach obchodów wręczono wiele odznaczeń, orderów oraz awansów, między innymi Lotnicze Krzyże Zasługi, tytuł honorowy Zasłużony Pilot Wojskowy i inne.

Przemówienie główne wygłosił Generał Lech Majewski, który mówił między innymi: „Stawiamy na jakość i efektywność wykonywania zadań, a nade wszystko na ich bezpieczeństwo. Mimo intensyfikacji działań lotniczych, od ponad dwóch lat w Siłach Powietrznych uniknęliśmy poważnych zdarzeń lotniczych. Nie usypia to naszej czujności. Wiemy, że zagrożenie powodowane błędami ludzi, niedoskonałością techniki i warunkami atmosferycznymi zawsze istnieje. Dlatego nasi żołnierze nieustannie podnoszą kwalifikacje. Usprawniamy system szkolenia. Do obowiązujących instrukcji wykonywania lotów przejęliśmy szereg nowoczesnych rozwiązań z przepisów obowiązujących w światowym lotnictwie, wdrażamy standardy wynikające z przepisów światowych, unijnych i krajowych, procedur NATO. Działalności szkoleniowej przyświeca teza, że wszyscy odpowiadamy za bezpieczeństwo służby naszej i kolegów: od dowódców każdego szczebla do każdego szeregowego”

Źródło: www.sp.mil.pl

Zdjęcie: Anna Rudnicka, chor. Jerzy Jabłoński