Uroczysta zbiórka w Ghazni z okazji Święta Lotników

Pomimo tego, że są daleko od kraju również obchodzą swoje święto.

Nasi lotnicy zebrali się na uroczystej zbiórce w Ghazni z okazji Święta Lotników. Poniżej zamieszczamy relację ppor. Katarzyny Szal:

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku generałowi brygady Bogdanowi Tworkowskiemu, dowódcy Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie. Następnie pułkownik dyplomowany pilot  Alfred Lendzion, dowódca Samodzielnej Grupy Powietrzno-Desantowej w Afganistanie, przywitał zaproszonych gości oraz podziękował za liczne przybycie gości z okazji święta wszystkich lotników.

W tym dniu „wszyscy piloci wracają myślami do swojego pierwszego instruktora, do wychowawców, do weteranów, (…) do tych żyjących, ale także tych , którzy oddali swoje młode życie wykonując zwykły żołnierski lotniczy obowiązek.” –  zaakcentował podczas uroczystości płk Lendzion. Dowódca SGSzP odwołał się do chlubnych tradycji polskiego lotnictwa: „Dotychczasowy dorobek, i sukcesy, które budzą  powszechny szacunek i uznanie, świadczą o wysokich umiejętnościach, poświęceniu i rzetelnej służbie wszystkich żołnierzy w stalowych mundurach.” – podkreślał Pułkownik.

Swoje słowa uznania dla służby żołnierzy w stalowych mundurach wyraził także gen. Tworkowski: „Wasza praca i wasze zadania tutaj w Afganistanie są widoczne i są niezbędne. A wasze poświęcenie i wysiłek powodują, że mamy bardzo wysoką sprawnoś
 i skuteczność działania. (…) Mam nadzieję, że nadal z taką samą intensywnością i zaangażowaniem będziecie kontynuować wykonywanie swoich zadań.”  Dowódca PSZ podkreślił również szczególny wymiar tego dnia: „Święto lotnictwa akurat tutaj w czasie tej zmiany to radość nie tylko dla was, ale także dla kawalerzystów i spadochroniarzy, bo bez lotnictwa  nie byłoby tych specjalności.” – podsumował Generał.

Po przemówieniach nastąpiło wręczenie wyróżnień zarówno z rąk dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego  jak i dowódcy Samodzielniej Grupy  Powietrzno-Szturmowej w Afganistanie. Specjalne wyróżnienie wręczono chorążemu sztabowemu Andrzejowi Jafernikowi  za przekroczenie 2000 godzin życiowego nalotu na śmigłowcu Mi-17.

Na zakończenie generał Tworkowski  podziękował zarówno personelowi latającemu jak i naziemnemu za ich ciężką, rzetelną służbę. Ponadto życzył wszystkim świętującym wiele satysfakcji, zawodowych sukcesów oraz osobistych pomyślności, a rodzinom żołnierzy podziękował za trud i wyrozumiałość  dla warunków trudnej służby .

Tekst: ppor. Katarzyna Szal
Zdjęcia: kpt. Marcin Gil, ppor. Katarzyna Szal