32. Baza Lotnictwa Taktycznego – 32. BLT

32. BLT sięga swymi korzeniami do 3 jednostek.

STRUKTURA 32. BLT:
– dowództwo
– sztab
– Grupa Działań Lotniczych
– Grupa Wsparcia
– Grupa Obsługi

32. Baza Lotnictwa Taktycznego jest podporządkowana pod 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego. Pierwszym dowódcą 32. BLT był płk pil. dypl. Dariusz Malinowski pełniący swoje obowiązki od 1.I.2010 do 30. XII. 2011, po nim czasowo obowiązku dowódcy bazy pełnił ppłk mgr inż. Zbigniew Rosiak od 30.XI.2011 do 16.I.2012. Od 16. stycznia bieżącego roku dowódca bazy jest płk pil. Krystian Zięć.

Rys historyczny

Baza jest kontynuatorem tradycji 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego  i 31 Pułku Szkolno-Bojowego.10 PLM był częścią 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego jeszcze w czasie II wojny światowej. Powstał on 23 września 1944 roku. Podstawowym sprzętem były doskonałe jak na owe czasy myśliwce Jak-9. W związku z późnym powstaniem i ciągłym szkoleniem pułk wchodzi do walki w lutym 1945 roku kiedy Niemcy są już na kolanach. Najważniejszym zadaniem jakie realizował pułk był udział w operacji berlińskiej. W 1946 roku 10 PLM stacjonujący wówczas w Krakowie został przemianowany na 2 PLM i włączony w skład 1 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. W 1963 roku następuje rozformowanie 2 PLM i przeniesienie jednostki do Łasku, gdzie powstaje 10 PLM dziedziczący tradycje jednostki z czasu wojny. W 1968 roku jednostka podlega już pod WOPK i jest w strukturach 1 Korpusu. W 1996 roku następuje umiejscowienie 10 PLM w strukturach 3 KOP. Na przestrzeni dziejów podstawowym samolotem używanym w 10 PLM był MiG-21 w odmianach PF, PFM, M, U, UM, MF. W 1994 nastąpiło wręczenie sztandaru nowego wzoru, którego fundatorem tradycyjnie była lokalna społeczność. 10 PLM zakończył służbę 31 grudnia 2000 roku. Wtedy to powstała 32. Baza Lotnicza i 10. eskadra lotnictwa taktycznego. Do 2003 roku na stanie bazy znajdowały się maszyny MiG-21, później zastąpione przez TS-11 Iskra, a w 2008 roku na stan wpisano F-16. 1 stycznia 2010 roku powstała 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w kształcie znanym dzisiaj.

W 32. BLT znajduje się 16 maszyn F-16 co pociągnęło za sobą kompleksową modernizację infrastruktury bazy tak by przystosować ją do standardów NATO i poziomu wymaganego do obsługi nowoczesnych maszyn wielozadaniowych.

Na podstawie: http://www.32blot.wp.mil.pl

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii