Minister Siemoniak odwiedził Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – ITWL