Kategorie
News Polska

Minister Siemoniak odwiedził Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – ITWL

Wizyta odbyła się 19 stycznia.