Napięcia na linii Rosja – Japonia

Przyczyną tarć są loty bombowców strategicznych, które wykonuje Rosja. Co zrozumiałe, Japonia nie jest tym faktem zachwycona.

Do ostatniego naruszenia spokoju Japończyków doprowadził przelot pary Tu-95MS. Maszyny wykonywały przeloty ćwiczebne nad Pacyfikiem. Loty miały odbyć się nad wodami neutralnymi, a Rosjanie mieli poinformować o całej sprawie Japonię. Według MSZ Rosjanie wykonując loty wokół Japonii chcą wywołać presję dyplomatyczną na Japonię. Oczywiście chodzi o nierozwiązaną od II wojny światowej kwestię Wysp Kurylskich. Zajęcie wysp przez sowietów pod koniec wojny doprowadziło do sytuacji w której oba kraje formalnie nie podpisały pokoju i „dalej wojują”.

Zdjęcie: Marina Lysteva
Źródło: AFP