Święto Przeciwlotików w Koszalinie

Obchody odbyły się 1 września.

Poza uroczystością odbyło się sympozjum podczas którego porusznao tradycję i współczesność wojsk obrony przeciwlotniczej. Wśród referentów znaleźli się m.in. Komendant Centrum, przedstawiciele szefostwa OPL, szefowie wojsk OPL WL, SP i MW. Poza wojskowymi referaty wygłosili również cywile m.in. z Grupy Bumar. Podczas uroczystości odbyła się tradycyjna msza święta, a po niej uroczysty apel poprzedzony zwiedzaniem bazy dydaktycznej centrum. Niestety pogoda nieco pokrzyżowała plany i zaproszeni goście musieli posiłkować się parasolami. Obchody uświetniły doskonale zsynchronizowane salwy z armat przeciwlotniczych. Defilujących pod koniec imprezy żołnierzy spotkała prawdziwa ulewa.

Zdjęcie: Tadeusz Wasileski
Źródło: SP/ mjr Zbigniew Pustelnik