Kostrzewski Zygmunt

Zygmunt Kostrzewski (1897-1919), podporucznik pilot Wojska Polskiego. Urodził się 6 kwietnia 1897 roku w Przemyślu. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej był członkiem Związku Strzeleckiego. Po rozpoczęciu działań wojennych „wielkiej wojny” zgłosił się do strzelców Józefa Piłsudskiego. Po utworzeniu Legionu Wschodniego wszedł w jego skład. Następnie po rozformowaniu tego związku starał się o przydział do I. … Dowiedz się więcej