Kategorie
Ludzie lotnictwa

Kostrzewski Zygmunt

Zygmunt Kostrzewski (1897-1919), podporucznik pilot Wojska Polskiego.

Urodził się 6 kwietnia 1897 roku w Przemyślu. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej był członkiem Związku Strzeleckiego. Po rozpoczęciu działań wojennych „wielkiej wojny” zgłosił się do strzelców Józefa Piłsudskiego. Po utworzeniu Legionu Wschodniego wszedł w jego skład. Następnie po rozformowaniu tego związku starał się o przydział do I. Brygady Legionów Polskich. Obłożna choroba pokrzyżowała jednak jego plany. W sierpniu 1915 roku otrzymał powołanie do armii austro-węgierskiej. Po kilku miesiącach ukończył szkołę podoficerską przy 10. pułku piechoty, a następnie szkołę oficerską. Od 16 lutego 1916 roku służył na froncie rosyjskim w składzie 10. pułku piechoty. We wrześniu przeniesiono go do 60. pułku piechoty. 24 lipca 1917 roku rozpoczął kurs obserwatorów w Wiener Neustadt, później przeszedł przeszkolenie w pilotażu. Od lutego 1918 roku służył w austro-węgierskim lotnictwie na froncie włoskim. Po rozpadzie Austro-Węgier znalazł się w Przemyślu, gdzie pełnił służbę na lotnisku Hureczko. Od stycznia 1919 roku służył we Lwowie, w 7. eskadrze lotniczej wchodzącej w skład III. grupy lotniczej. 14 maja 1919 roku wraz z ppor. obs. Mieczysławem Motylewskim na samolocie Oeffag C.II wspierał polską piechotę pod Kulikowem. W trakcie nalotu samolot Kostrzewskiego i Motylewskiego został skutecznie ostrzelany z ziemi. Pilot został zabity w powietrzu, a ranny obserwator zginął we wraku samolotu. Kostrzewski został pochowany na cmentarzu obrońców Lwowa.
Zygmunt Kostrzewski był młodym pilotem oddanym sprawie narodowej. O jego stosunku do polskości świadczyć może członkostwo w Związku Strzeleckim i oddziałach Józefa Piłsudskiego. Większą część pierwszej wojny światowej spędził jednak nie w Legionach Polskich, ale w armii austro-węgierskiej Przez kilka miesięcy służby na wymagającym froncie włoskim zdobył doświadczenie w walkach powietrznych. W końcu 1918 roku włączył się w proces odbudowy państwa polskiego. Odznaczył się w wojnie polsko-ukraińskiej w Galicji Wschodniej. Jego śmierć nie poszła na marne, 14 maja pod Kulikowem polska piechota zdołała zająć linię okopów ukraińskich.

Dodatki
Odznaczenia (nadane pośmiertnie)
– Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (nr 8124);
– Krzyż Walecznych;
– Polowa Odznaka Pilota.
Jednostki, w których służył Zygmunt Kostrzewski i stanowiska, które pełnił
-Związek Strzelecki;
– Legion Wschodni;
– 10. pułk piechoty (Austro-Węgry);
– 60. pułk piechoty (Austro-Węgry);
– Lotnisko Hureczko;
– 7. eskadra lotnicza.

Bibliografia
– Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
– Zieliński Józef, Wójcik Waldemar, Lotnicy Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, Warszawa-Toruń 2005.

dr Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii

Zdjęcie: J. Przybyła, „Z orlich bojów lotników lwowskich”, Lwów-Warszawa 1919, s. 23. via Autor

Autor: dr Mariusz Niestrawski

Mariusz Niestrawski - Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na dziejach militarnych i politycznych II Rzeczypospolitej oraz na historii drugiej wojny światowej. W latach 2010-2014 pracownik Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych.