Zmiany w dowództwie BLMW

Wraz z końcem roku nastąpiły zmiany w strukturze Brygady Lotniczej Marynarki Wojennej. Są one związane z reformą Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (WOG). Rozformowany został Pion Logistyki Dowództwa BLMW, a powstały dwa nowe piony – Inżynieryjno-Lotniczy którego szefem został kmdr. por. Andrzeja Kwiatkowskiego oraz Bezpieczeństwa Lotów pod kierownictwem kmdr. por. pil. Sławomira Skrajnego. Nastąpiło także przekazanie kompetencji … Dowiedz się więcej