Lang Wiktor

Wiktor Lang (1895-1920), kapitan pilot Wojska Polskiego. Urodził się 14 marca 1895 roku w Brnie na Morawach. Ukończył austriacką szkołę kadetów i w 1913 roku został awansowany na podporucznika. Brał udział w walkach pierwszej wojny światowej. Na różnych frontach został pięciokrotnie raniony. W 1915 roku otrzymał awans na porucznika i ukończył szkołę obserwatorów. W historiografii … Dowiedz się więcej