Lang Wiktor

Wiktor Lang (1895-1920), kapitan pilot Wojska Polskiego.

Urodził się 14 marca 1895 roku w Brnie na Morawach. Ukończył austriacką szkołę kadetów i w 1913 roku został awansowany na podporucznika. Brał udział w walkach pierwszej wojny światowej. Na różnych frontach został pięciokrotnie raniony. W 1915 roku otrzymał awans na porucznika i ukończył szkołę obserwatorów. W historiografii panuje pogląd, że w charakterze obserwatora Lang zestrzelił 4 samoloty nieprzyjacielskie. W końcu pierwszej wojny światowej przeszkolił się w Sarajewie na pilota. W pierwszej połowie 1919 roku zgłosił się do lotnictwa wielkopolskiego na Stacji Lotniczej w Ławicy. Powierzono mu funkcję instruktora pilotażu. Później por. pil. Wiktor Lang wszedł w skład 3. wielkopolskiej eskadry lotniczej. Od początku czerwca eskadra działała na wielkopolskim Froncie Południowym rozpoznając sytuację na Śląsku, a także zrzucając ulotki przeznaczone dla Polaków w tej dzielnicy. W czasie jednego z takich lotów por. Lang wraz ze swoim obserwatorem kpr. Janem Kasprzakiem musiał awaryjnie lądować w okolicy Sycowa (na terenie niemieckim). Obaj lotnicy trafili do niewoli. Przez Wrocław przetransportowano ich do obozu w Neuhammer. Lang uciekł z niewoli, przez Passawę i Wiedeń przedostał się do Wielkopolski, gdzie kontynuował działalność instruktora w Szkole Lotniczej, a później w Wyższej Szkole Pilotów. 4 lutego 1920 roku na samolocie Aviatic C.III wystartował z uczniem do lotu szkolnego. Kilka chwil po starcie, z wysokości 7 metrów samolot spadł na ziemię. Kpt. Lang zginął na miejscu, uczniowi nic się nie stało. Pogrzeb odbył się trzy dni później w Poznaniu. Trumnę umieszczono na lawecie zrobionej z kadłuba samolotu Fokker E.V (ulubionej maszyny Langa).
Wiktor Lang był doświadczonym oficerem lotnictwa. Na oficera został przeszkolony jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej, czyli uczestniczył w pełnym, a nie wojennym (skróconym) kursie. Już od 1915 roku służył w lotnictwie. Przez długi czas był obserwatorem, w tym charakterze dokonał rzeczy dość niezwykłej – zestrzelił 4 nieprzyjacielskie samoloty. W ostatnich miesiącach wojny przeszkolił się na pilota i właśnie jako pilot rozpoczął służbę w autonomicznym lotnictwie wielkopolskim. Wzięto go do niewoli po awaryjnym lądowaniu na Śląsku. Z niewoli zdołał zbiec, a swoje przygody opisał na łamach „Polskiej Floty Napowietrznej”. Już w okresie kształtowania polskiego lotnictwa zwracano uwagę na brawurę towarzyszącą doświadczonemu lotnikowi. 4 lutego 1920 roku ta brawura zakończyła się tragicznie dla wielkopolskiego pilota rodem z Moraw.

Dodatki
Odznaczenia
– Polowa Odznaka Pilota (pośmiertnie).
Jednostki, w których Wiktor Lang służył i stanowiska, które pełnił
– Szkoła Lotnicza w Ławicy – instruktor;
– 3. wielkopolska eskadra lotnicza;
– Szkoła Lotnicza w Ławicy – instruktor;
– Wyższa Szkoła Pilotów w Ławicy – instruktor.

Bibliografia
– Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
– Lang Wiktor, Ucieczka polsk. oficera-lotnika z niewoli niemieckiej. Moje przygody z roku 1919, [w:] „Polska Flota Napowietrzna”, cz. I, r. 1919, nr 2, s. 60-62; cz. II, r. 1919, nr 3, s. 83-85; cz. III, r. 1919, nr 4, s. 118-119; cz. IV, r. 1919, nr 5, s. 150-151; cz. V, r. 1919, nr 8, s. 224-226; cz. VI, r. 1919, nr 9-10, s. 265-267; cz. VII, r. 1920, nr 1, s. 24-25; cz. VIII, r. 1920, nr 2, s. 57-59; cz. IX, r. 1920, nr 3, s. 98-99; cz. X, r. 1920, nr 4, s. 129-130; cz. XI, r. 1920, nr 6, s. 161; cz. XII, r. 1920, nr 7, s. 179-180; cz. XIII, r. 1920, nr 8, s. 201-202.
– Pawlak Jerzy, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
– Wspomnienie pośmiertne o Wiktorze Langu, [w:] „Polska Flota Napowietrzna”, r. 1920, nr 2, s. 30.

dr Mariusz Niestrawski

Wiktor Lang

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii

Zdjęcie: „Polska Flota Napowietrzna”, r. 1920, nr 2, s. 30. via Autor