Prawne regulacje pracy i nauki skazanych oraz ich realizacja, na przykładzie więzienia na Św. Krzyżu w latach 1918-1939

Praca i nauka skazanych były nieodłącznym elementem systemu progresywnego, który znalazł zastosowanie w polskim systemie penitencjarnym w latach 1918 – 1939. Zagadnienia przedstawione w niniejszym artykule nie były dotychczas przedmiotem odrębnych rozważań. Pośród kilkunastu opracowań dotyczących systemu penitencjarnego II RP wiele z nich zawiera w swojej strukturze rozdziały dotyczące zarówno pracy jak i nauki skazanych, … Dowiedz się więcej