Wielkopolskie eskadry w wojnie polsko-ukraińskiej

Streszczenie Summary Od listopada 1918 do września 1919 roku toczyła się wojna polsko-ukraińska o Galicję Wschodnią. Strona polska wykorzystywała w tym konflikcie kilka eskadr lotniczych, w tym dwie, które powstały w Wielkopolsce. Jako pierwsza eskadra z dawnego zaboru pruskiego do Galicji trafiła 1. wielkopolska eskadra lotnicza polna. W marcu 1919 roku wielkopolskie Dowództwo Wojsk Lotniczych … Dowiedz się więcej