Tupolew Tu-95MS

Prace nad maszyną Tu95 rozpoczęły się we wczesnych latach 50 ubiegłego wieku.