Podróż historyczna szlakiem walk lotników września 1939 roku

Zgodnie z „Planem współpracy Sił Powietrznych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2012 rok”, Oddział Warszawsko – Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP zorganizował w dniu 19 kwietnia 2012 r. „Podróż historyczną szlakiem walk lotników Września 1939 r.”, poświęconą lotnikom 212. Eskadry Bombowej, Brygady Bombowej, poległym w obronie Ojczyzny. Eskadra ta realizowała zadania … Dowiedz się więcej