Siły Powietrzne RP wprowadzają System zapewnienia jakości

Jeszcze przed świętami, bo 20 grudnia 2012 roku Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak podjął decyzję o wprowadzeniu Systemu zapewnienia jakości w lotnictwie (SZJ). Zgodnie z projektem powołany zostanie przy Sztabie Generalnym WP Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie, a także szereg podległych mu komórek w jednostkach lotniczych Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. Powstanie systemu … Dowiedz się więcej