Siły Powietrzne RP wprowadzają System zapewnienia jakości

Jeszcze przed świętami, bo 20 grudnia 2012 roku Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak podjął decyzję o wprowadzeniu Systemu zapewnienia jakości w lotnictwie (SZJ).

Zgodnie z projektem powołany zostanie przy Sztabie Generalnym WP Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie, a także szereg podległych mu komórek w jednostkach lotniczych Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. Powstanie systemu jest bezpośrednim skutkiem wniosków z raportu komisji Jerzego Millera badającej przyczyny katastrofy rządowego Tu-154M. Celem jego istnienia będzie uzupełnienie i usystematyzowanie pracy dotychczas istniejących organów kontroli. System zapewniania jakości w lotnictwie ma przez to pozwalać wykrywać wszelkie nieprawidłowości które zagrażają bezpieczeństwu operacji lotniczych, a także reagować na nie poprzez odpowiednie działania profilaktyczne i naprawcze. Co ważne, nie będzie się on pokrywał z zakresem odpowiedzialności struktur systemu bezpieczeństwa lotów działających w jednostkach lotniczych poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych.

System zapewnienia jakości w lotnictwie opierać się będzie na rozwiązaniach już istniejących i wykorzystywanych w lotnictwie cywilnym przez International Civil Aviation Organization (ICAO) i European Aviation Safety Agency (EASA).

Na pewno każde nowe rozwiązanie prowadzące do wyeliminowania negatywnych zjawisk związanych ze szkoleniem i działaniem lotnictwa Sił Zbrojnych (a także ogólnie całości SZ) należy uznać za pozytywne. Jednocześnie też jak zawsze w przypadku wprowadzania kolejnych regulacji i instytucji kontrolnych trzeba się liczyć z większym usztywnieniem procedur. Oby System zapewnienia jakości wpłynął na poprawienie poziomu i bezpieczeństwa w lotnictwie, a nie stał się jedynie biurokratyczną zmorą.

Źródło: http://sp.mil.pl, Ppłk Artur Goławski

Zdjęcia: por. pilot Łukasz Gradziński