Siły Powietrzne RP wprowadzają System zapewnienia jakości