Statystyka w Wielkopolsce – wystawa w muzeum w Kościanie

Dnia 16 stycznia 2013 roku w Muzeum Regionalnym im. dr. Henryka Florkowskiego odbyło się otwarcie wystawy Statystyka w Wielkopolsce. Na kilkunastu barwnych planszach przedstawiony został kilkuwiekowy dorobek statystyki wielkopolskiej, wydobywając z archiwum utrwalone drukiem wyniki badań statystycznych, przedstawiające dawne i współczesne publikacje pokazujące utrzymanie ciągłości wydawniczej oraz przypominając sylwetki osób które wniosły istotny wkład w … Dowiedz się więcej