Statystyka w Wielkopolsce – wystawa w muzeum w Kościanie

Dnia 16 stycznia 2013 roku w Muzeum Regionalnym im. dr. Henryka Florkowskiego odbyło się otwarcie wystawy Statystyka w Wielkopolsce. Na kilkunastu barwnych planszach przedstawiony został kilkuwiekowy dorobek statystyki wielkopolskiej, wydobywając z archiwum utrwalone drukiem wyniki badań statystycznych, przedstawiające dawne i współczesne publikacje pokazujące utrzymanie ciągłości wydawniczej oraz przypominając sylwetki osób które wniosły istotny wkład w rozwój myśli i praktyki statystycznej w Wielkopolsce. Na uznanie zasługuje fakt, że wśród eksponatów znalazł się egzemplarz spisu powszechnego, który dokonano w Polsce w 1921 roku.

Otwarciu towarzyszył wykład dr. Kazimierza Kruszki, Prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego w latach 2005-2010. Zaprezentował on historię Polskiego Towarzystwa Statystycznego ze szczególnym uwzględnieniem historii statystyki w Wielkopolsce.

Zachęcamy wszystkich do wizyty w Kościanie i zapoznania się ze zbiorami tamtejszego muzeum.

Piotr Konieczny