Kategorie
Systemy

SPO-15LM Berioza

SPO-15LM Berioza informuje załogę o tym, że samolot (lub śmigłowiec) został podświetlony przez radar przeciwnika.