France buys Sperwer Mk II UAV

French defense procurement agency DGA has awarded Sagem (Safran group) a contract for five Sperwer Mk II drones, which will join the fleet of SDTI (Système de Drones Tactiques Intérimaires) tactical drones already in service with the French army. 

Sperwer Mk.II

Sperwerk Mk. II to taktyczny UAV przewidziany do zapewnienia obserwacji i wykrywania zagrożeń dla jednostek lądowych.