Siły Powietrzne RP tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

W Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych 20 marca odbyło się wyjazdowe posiedzenie SKON. Tematem posiedzenia było omówienie: „Roli Sił Powietrznych w systemie obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrony granicy państwowej i przestrzeni powietrznej RP”. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych generał broni Edward Gruszka wraz z Szefem Sztabu – Zastępcą Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych generałem dywizji Jerzym Michałowskim przywitali … Dowiedz się więcej