Siły Powietrzne RP tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej