Kategorie
UAV

RQ-1 Predator, MQ-1 Predator

Predator jest bezzałogowym aparatem latającym średnich pułapów zdolnym do długotrwałego operowania nad terenem wroga.