Repatriacja żołnierzy II Korpusu Polskiego z terenu Włoch i Wielkiej Brytanii do Polski po zakończeniu II wojny światowej

Streszczenie Summary Po 1945 roku zaledwie 14 tysięcy żołnierzy II Korpusu Polskiego wróciło do Polski z terenu Włoch i Wielkiej Brytanii, ponieważ komunistyczna taktyka terroru w Polsce sprawiła, że większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie postanowiła pozostać za granicą i ponieść ciężar wygnania. W pracy przedstawiono przebieg repatriacji do Polski, począwszy od decyzji podjętej … Dowiedz się więcej