Kategorie
News Świat

Video z QRA w wykonaniu maszyny K-MAX

Lockheed martin udostępnił materiał video z Quick Reaction Assessment maszyny K-MAX.

Kategorie
News Świat

Kolejny krok w programie K-MAX

Podczas prób sprawdzano zdolność do szybkiego reagowania na powstałe sytuacje.