Szlak bojowy oraz powojenne losy kobiet z województwa przemyskiego służących w Samodzielnym Batalionie Kobiecym im. Emilii Plater

Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską, a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1943 roku, komuniści polscy znajdujący się na terenie ZSRR postanowili „wypełnić pustkę” po polskim rządzie i wzmocnić radziecką ideę w ludności polskiej przesiedlonej do Związku Radzieckiego. Dnia 3 stycznia 1943 r. Wanda Wasilewska i Alfred Lampe wystosowali do Wiaczesława Mołotowa list, w którym … Dowiedz się więcej