Pomoc publiczna dla portów lotniczych

Rozwój portów lotniczych w Polsce i zaangażowanie władz publicznych (w tym jednostek samorządu terytorialnego) w ich tworzenie oraz pomoc w utrzymaniu, każe rozważyć dopuszczalność pomocy publicznej w takich działaniach. Wsparcie udzielone z naruszeniem prawa, grożąc zakłóceniem konkurencji może być ocenione jako nieopuszczalne i stanowić podstawę żądania zwrotu pomocy, formułowane na podstawie przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu … Dowiedz się więcej