Plebiscyty jako forma kształtowania granicy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej

Streszczenie Summary W wyniku klęski wszystkich trzech zaborców w 1918 r. stało się możliwe odzyskanie niepodległości przez Polskę. Najważniejszą sprawą odrodzonego państwa był problem jego granic. Zostały one ukształtowane w wyniku wielu wydarzeń i czynników. Jednym z nich były plebiscyty terytorialne przeprowadzone na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz na Górnym Śląsku. Mimo nadziei zamieszkałych tam … Dowiedz się więcej