Pałac w Czerniejewie – Z historią w tle…

Wieś Czerniejewo lokowana została przed 1390 rokiem. Właściciele dóbr Czerniejewskich zmieniali się wraz z zawieranymi małżeństwami. Do ważniejszych zalicza się jednakże Lipskich, którzy stali się właścicielami Czerniejewa za sprawą zawarcia małżeństwa Marianny Koźmińskiej z generałem wojsk koronnych Janem Lipskim- inicjatorem budowy rezydencji. Przekształcenie ogrodu na wygląd angielski zawdzięcza się późniejszym spadkobiercom – Mariannie z Lipskich … Dowiedz się więcej