Dowódca Orkiestry Wojskowej w Bytomiu ogłasza konkurs

Dowódca Orkiestry Wojskowej w Bytomiu ogłasza konkurs w dwóch kategoriach: 1. Opracowanie oznaki rozpoznawczej (logo) Orkiestry Wojskowej w Bytomiu 2. Opracowanie odznaki pamiątkowej Orkiestry Wojskowej w Bytomiu Nagroda w każdej kategorii wynosi: 600,00 zł. (brutto) Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2014r. (decyduje data stempla pocztowego) Prace konkursowe prosimy wysyłać na adres: Orkiestra Wojskowa … Dowiedz się więcej