Dowódca Orkiestry Wojskowej w Bytomiu ogłasza konkurs

Dowódca Orkiestry Wojskowej w Bytomiu ogłasza konkurs w dwóch kategoriach:

1. Opracowanie oznaki rozpoznawczej (logo) Orkiestry Wojskowej w Bytomiu
2. Opracowanie odznaki pamiątkowej Orkiestry Wojskowej w Bytomiu

Nagroda w każdej kategorii wynosi: 600,00 zł. (brutto)
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2014r. (decyduje data stempla pocztowego)
Prace konkursowe prosimy wysyłać na adres:
Orkiestra Wojskowa w Bytomiu – JW 2624
ul. Oświęcimska 33
41-902 Bytom
woj. Śląskie
z dopiskiem:
„Konkurs OW-BYTOM”

* Regulamin Konkursu na oznakę rozpoznawczą (logo) i odznakę pamiątkową OW-Bytom

* Załącznik Nr 1 do Reg.Konk.OW-Bytom

* Załącznik Nr 2 do Reg.Konk.OW-Bytom

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy kontaktować się z Kancelarią Orkiestry Wojskowej w Bytomiu (sierż.B.Królikowski) – drogą elektroniczną ow-bytom@sp.mil.pl lub pod numerem telefonu +48 32 39 68 584, CA MON 126-584

Konkurs_OW_Bytom

Źródło / Autor: OW Bytom

Grafika: OW Bytom