Szkolenie z OPBMR

W dniu 25.11.2013 r. odbyło się szkolenie kadry zawodowej 12. Komendy Lotniska z zakresu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. Szkolenie rozpoczęło się od teoretycznego sprawdzianu z zakresu wiedzy o OPBMR a zakończyło się praktycznym sprawdzianem umiejętności w posługiwaniu się ISOPS. Zajęcia zakończyły cykl szkolenia z zakresu OPBMR w 2013 r. Źródło: http://www.12kl.sp.mil.pl/ Autor: http://www.12kl.sp.mil.pl/ Zdjęcia: … Dowiedz się więcej

Ćwiczenia OPBMR

W dniach 26-28.02.2013 r. Kwatera Główna Dowództwa Sojuszniczych Sił Połączonych w Brunssum (Allied Joint Force Command Headquarters Brunssum – JFC HQ Brunssum) przeprowadziła ćwiczenie elementów Systemu Wykrywania Skażeń NATO (NATO CBRN Warning & Reporting Exercise). W ćwiczeniu 32. BLT reprezentowana była przez specjalistów Obrony Przeciw Broni Masowego Rażenia ze sztabu oraz obsady nieetatowych zespołów kierowania … Dowiedz się więcej