Ćwiczenia OPBMR

W dniach 26-28.02.2013 r. Kwatera Główna Dowództwa Sojuszniczych Sił Połączonych w Brunssum (Allied Joint Force Command Headquarters Brunssum – JFC HQ Brunssum) przeprowadziła ćwiczenie elementów Systemu Wykrywania Skażeń NATO (NATO CBRN Warning & Reporting Exercise).

W ćwiczeniu 32. BLT reprezentowana była przez specjalistów Obrony Przeciw Broni Masowego Rażenia ze sztabu oraz obsady nieetatowych zespołów kierowania OPBMR bazy. W ramach ćwiczenia nawiązano współdziałanie z 32. Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie. Ćwiczenie realizowano w oparciu o obowiązujące metodyki z zakresu prognoz od uderzeń bronią masowego rażenia, oceny strat powstałych od uderzeń jądrowych i chemicznych.

Ranga ćwiczenia OPBMR i jego charakter, uświadomiły szkolonym jak istotne jest, na szczeblu jednostki wojskowej, przygotowanie elementów analitycznych systemu wykrywania skażeń. Żołnierze 32. BLT po raz kolejny udowodnili, że gotowi są do realizacji wielu dodatkowych zadań, które nie wynikają bezpośrednio z przypisanych im obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym.

Autor: kpt. Jacek Ślusarczyk

Zdjęcia: http://www.32blot.wp.mil.pl