Z historią w tle… – Okopy Świętej Trójcy

Po podpisaniu przez Rzeczpospolitą traktatu w Buczaczu w 1672 roku, w wyniku którego utracono Podole wraz z Kamieńcem Podolskim, Chocimiem, z inicjatywy Jana III Sobieskiego powstała twierdza zwana Okopami Świętej Trójcy. Jej pozostałości leżą w widłach dwóch rzek: Dniestru i Zbruczu, na najdalszym cyplu, tak zwanego Podola galicyjskiego w dzisiejszym Obwodzie Tarnopolskim. Zdając sobie sprawę z … Dowiedz się więcej